Detektorkursus for nybegyndere

I Harja arbejder vi i øjeblikket med planer om at tilbyde et kursus for detektornybegyndere. Vi har haft følehornene ude for at se hvor stor en tilslutning der vil være til et sådant kursus. På baggrund af de tilbagemeldinger vi har fået, har vi besluttet af afholde et minikursus i Harja, som kommer til at forløbe over to hverdagsaftener. Den præcise dato er endnu ikke fastlagt men det bliver nok først sidst på året at kurset vil blive afholdt, for at vi kan nå at få tilrettelagt det hele. Når en fast dato foreligger, vil det blive meldt ud hvorefter man kan tilmelde sig kurset. Kurset vil i første omgang være et tilbud til vores egne medlemmer, der enten er helt nye i hobbyen og derfor ønsker en grundig indføring i hvad det vil sige at gå med detektor. Kurset er dog også for dem der blot går og leger med tanken om starte med gå med detektor. I første omgang vil pladser tildeles medlemmer af Harja. Overskydende pladser tildeles herefter ikke-medlemmer der har meldt sig til, i det omfang der stadig er ledige pladser.
 
Kursets indhold vil se nogenlunde ud som vist nedenfor, dog med forbehold for ændringer. Kursets hovedformål er at give nybegyndere og potentielle nybegyndere et indblik i hvad det vil sige at gå med detektor og hvilke forpligtigelser (og glæder) der følger med en sådan hobby.
 
De enkelte delpunkter i kurset vil blive afholdt af Harja-medlemmer.
 
Som det fremgår af nedenstående foreløbige program, så omhandler kurset alt det man skal vide eller der er vær at vide når man går med detektor. Såfremt tiden og vejret tillader det, kan vi evt. også inkludere lidt praktisk brug af detektoren for dem som ønsker det. Dette vil foregå på græsplænen foran Harjas klubhus.
 
Foreløbige program:

Intro-kursus for detektornybegyndere

Oplæg til mulig deling af kurset i to aftenkurser á 2-2,5 timers effektiv undervisning

Aftenkursus 1: Mulige emner der kan tages op på første aftenkursus

 1. Kort forklaring hvad detektorfund egentligt betyder for os og videnskaben, og hvorfor det ikke bare er ”skatte” eller pæne nipsgenstande.
 2.  Udstyr, hvad er nødvendigt og hvad er godt at anskaffe sig?
 3. Ud i haven og afprøv de medbragte detektorer (her kan deltagerne tage deres egne maskiner med eller prøve nogle af klubbens). Der vil være lidt praktisk undervisning i hvordan man benytter detektoren og der vil også være mulighed for at afprøve ens detektor på forskellige genstande gemt i jorden. Hvis det er dårligt vejr på denne første aften, flyttes dette punkt til anden klubaften.
 4. Hvad skal man have afklaret inden man går du og søger (tilladelser fra ejere/forpagtere, går der andre i forvejen, er der jagt, kan man gå i afgrøderne uden at de tager skade ….)?
 5. Etiske regler
 6. Hvad må man? Lovgivning, fredede fortidsminder …… 
 7. GPS og søgespor. 

Aftenkursus 2: Mulige emner der kan tages op på anden aftenkursus

 1. Hvad skal der registreres af fund og hvordan gør man det?
 2. Hvad gør man med de fund man finder (genstandshåndtering)?
 3. Sagsgangen i forbindelse med indlevering af fundene forklaret. Hvem har ansvar for hvad i forhold til Nationalmuseet/lokalmuseet.
 4. Hvor finder man oplysninger om de genstandstyper man finder? 
 5. Hvad gør jeg inden jeg afleverer fundene til museet? (fundrapporter, fundlister ….)?
 6. Evt. punkter der kan tages med: Hvad findes der af værktøjer/internetsider der kan bruges til research inden for detektorhobbyen.
 
 
Med venlig hilsen Detektorudvalget
Spred
 •  
 •  
 •  
 •