Detektorkursus for nybegyndere

I Harja arbejder vi i øjeblikket med planer om at tilbyde et kursus for detektornybegyndere. Kurset som sandsynligvis afholdes i slutningen af september eller i oktober måned, vil i første omgang være et tilbud til vores egne medlemmer, der enten er helt nye i hobbyen og derfor ønsker en grundig indføring i hvad det vil sige at gå med detektor. Kurset kan dog også være for dem der blot går og leger med tanken om starte med gå med detektor. I første omgang vil pladser tildeles medlemmer af Harja. Overskydende pladser tildeles herefter ikke-medlemmer der har meldt sig til, i det omfang der stadig er ledige pladser.
 
Kursets indhold vil se nogenlunde ud som vist nedenfor, dog med forbehold for ændringer. Vi skal i øvrigt pointere, at om end der i kurset vil indgå lidt praktisk søgning på mark, så er der her ikke tale om et detektortræf, med mulighed for at komme ud og søge på potentielt interessante områder. Kursets hovedformål er at give nybegyndere og potentielle nybegyndere et indblik i hvad det vil sige at gå med detektor og hvilke forpligtigelser (og glæder) der følger med en sådan hobby.
 
De enkelte delpunkter i kurset vil blive afholdt af både Harja-medlemmer samt af ansatte fra de ansvarshavende museer på Fyn og øerne.
 
Som det fremgår af nedenstående foreløbige program, så er kurset opdelt i en teoretisk del og en mere praktisk del. Den teoretiske del kan enten blive afholdt over to hverdagsaftener (ikke nødvendigvis sammenhængende dage), eller den kan blive afholdt i løbet af én lørdag. For den mere praktiske del af kurset, er det planen at denne afholdes på en weekenddag.
 
Vi hører meget gerne fra dem af jer som syntes at denne kunne være et interessant kursus, som I godt kunne forestille jer at at melde jer til (bemærk dette er kun en rundspørge og I er ikke tilmeldt noget, inden en formel tilmelding sendes ud på et senere tidspunkt). Vi hører også gerne om I vil foretrække teorien fordelt over to hverdagsaftener eller samlet i løbet af en weekenddag.
 
Skriv venligst tilbage ved at sende en e-mail til adressen:  harja_post@hotmail.com
 
Nedenstående foreløbige program er sat op som en mulig inddeling over to hverdagsaftner men i tilfælde af at teorien afholdes på en weekenddag bliver punkterne bare slået sammen.   
 
 

Oplæg til intro-kursus for detektornybegyndere

Oplæg til mulig deling af den tekniske del af kurset i to aftenkurser á 2-2,5 timers effektiv undervisning

Aftenkursus 1: Mulige emner der kan tages op på første aftenkursus

 1. Museerne forklarer kort, hvad detektorfund egentligt betyder for os og videnskaben, og hvorfor det ikke bare er ”skatte” eller pæne nipsgenstande.
 2.  Udstyr, hvad er nødvendigt og hvad er godt at anskaffe sig?
 3. Ud i haven og afprøv de medbragte detektorer (her kan deltagerne tage deres egne maskiner med eller prøve nogle af klubbens). Der vil være lidt praktisk undervisning i hvordan man benytter detektoren og der vil også være mulighed for at afprøve ens detektor på forskellige genstande gemt i jorden. Hvis det er dårligt vejr på denne første aften, flyttes dette punkt til anden klubaften.
 4. Hvad skal man have afklaret inden man går du og søger (tilladelser fra ejere/forpagtere, går der andre i forvejen, er der jagt, kan man gå i afgrøderne uden at de tager skade ….)?
 5. Etiske regler
 6. Hvad må man? Lovgivning, fredede fortidsminder …… 
 7. GPS og søgespor. 

 

Aftenkursus 2: Mulige emner der kan tages op på anden aftenkursus

 1. Hvad skal der registreres af fund og hvordan gør man det?
 2. Hvad gør man med de fund man finder (genstandshåndtering)?
 3. Sagsgangen i forbindelse med indlevering af fundene forklaret. Hvem har ansvar for hvad i forhold til Nationalmuseet/lokalmuseet.
 4. Hvor finder man oplysninger om de genstandstyper man finder? 
 5. Hvad gør jeg inden jeg afleverer fundene til museet? (fundrapporter, fundlister ….)?
 6. Evt. punkter der kan tages med: Hvad findes der af værktøjer/internetsider der kan bruges til research inden for detektorhobbyen.

Weekenddag (delvist praktisk undervisning): Første halvdel

Der søges på mark i nærheden af klubben (vi leder efter en egnet lokalitet). Mark inddeles i mindre delområder hvor hver detektorfører for et felt som han/hun skal afsøge systematisk. Genstande der findes registreres som det er blevet undervist i kurset(rne) før.

Weekenddag: Anden halvdel

Tilbage i klubhuset får folk til opgave at forberede fundrapport og fundliste over de fundne genstande.

 
 
Med venlig hilsen Detektorudvalget
Spred
 •  
 •  
 •  
 •