INVITATION – kom og vær med! – Østfyns Arkæologigruppe fortsætter under nyt navn! – “FORTIDEN & os”

Gruppen får form af en interessegruppe, der som det første lægger ud med læsekreds med udgangspunkt i Jeanette Varbergs bog, Viking.

Vi mødes på Kerteminde Byarkiv, Strandvejen 5, 5300 Kerteminde

10. september kl 19:30

08. oktober kl. 19:30

12. november kl. 19:30

Vi glæder os til at se jer!

Du/I er velkomne til at kontakte Leif Tvilum for tilmelding og yderligere oplysninger på e-mail:  leif.tvilum@gmail.com

Det er tanken, at vi senere vil læse og drøfte andre bøger om historie og/eller arkæologi, hvor vi mødes 3 til 4 gange pr. halvår.

Gruppen samarbejder fortsat med Østfyns Museer. Vi vil dermed tilstræbe, at vi i lighed med tidligere år, fortsat får mulighed for at deltage i konkrete opgaver, hvor vi – på initiativ fra Østfyns Museers side – kommer med ud i marken på spændende oplevelser.

Med venlig hilsen 

Initiativgruppen

Agnete Holm Hvidt, Bente Køster, Leif Tvilum

 

Spred
  •  
  •  
  •  
  •