Østfynske Interessegruppe

Kontakt

Eigil Nikolajsen
Over Kærbyvej 112
5300 Kerteminde
Tlf.: 65 97 79 90
E-mail: nikolajseneigil@gmail.com

Østfynske Interessegruppe

...mødes på Vikingemuseet Ladby på skiftende tidspunkter, som aftales fra gang til gang. Gruppen består af omkring tyve med­lem­mer. For tiden sysler vi med regi­strering og beskrivelse af oldsager, som gruppens medlemmer har fundet ved rekognosceringer i ladbyområdet gen­nem årene. Derudover tager vi rele­vante og aktuelle arkæologiske emner op til drøftelse og arrangerer små-ture i det fynske fortidsmindelandskab. Fornylig har vi været på to ture: henholdsvis til voldsteder på Østfyn og en tur til Gudme og omegn, herunder et besøg på Sehesteds store oldsags­samling på Broholm.Hvis du ønsker at vide mere om gruppen og vore mødetidspunkter, kan du kontakte undertegnede:Der er plads til flere deltagere