Indmeldelse

    Fulde navn
    Adresse (benyttes til af fremsende det halvårlige medlemsblad)
    Telefonnummer (valgfrit)
    E-mailadresse (vigtigt så du kan modtage orienteringer om diverse arrangementer)

    Herudover skal du angive om du ønsker enkelt persons medlemskab 200 kr, ung under uddannelse 100,- kr. eller om du ønsker en familiemedlemskab 250 kr. Medlemskontingentet opkræves en gang om året, samt ved tilmeldingen. Du skal også angive hvis du ønsker at komme på e-maillisten i en eller flere af vores grupper. Dette er meget vigtigt da du ellers ikke vil modtage evt. orienterende e-mails fra disse grupper.