Bibliotek

Håndtering af Detektorfund – anbefalinger fra konservatorerne

Læs mere

Museernes fundrapport-skabelon

Læs mere

Fundkort til udskrivning

Læs mere

Nyhedsbrev fra fynske arkæologiske museer.

Læs mere

Opsætning af GPS til korrekte positionsformat

Læs mere

Skema med data på indleverede fund.

Læs mere

Oversigt over blylodder

Læs mere