Museernes vejledninger

Håndtering af Detektorfund – anbefalinger fra konservatorerne

Læs mere

Museernes fundrapport-skabelon

Læs mere

Fundkort til udskrivning

Læs mere

Opsætning af GPS til korrekte positionsformat

Læs mere

Skema med data på indleverede fund.

Læs mere