Museernes vejledninger

Skema med data på indleverede fund.

Læs mere

Indsendelse af fund og DIME systemet til registrering.

Læs mere

Opsætning af GPS til korrekte positionsformat

Læs mere