Generalforsamling 2021

Program for Harjas generalforsamling lørdag d. 14. august 2021

Varighed: 14:30-15:30

Dagsordenen for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

a. Valg af ordstyrer
b. Formandens beretning
c. Regnskab

d. Valg, på valg er:

    Bestyrelsesmedlemmer
    Michael Nielsen
    Per Nielsen
    Eigil Nikolaisen
    Jens Kjærgaard

    Suppleanter
    Alice Amlund
    Jess Kolmos
    Bilagskontrollanter
    Ole Blaabjerg
    Helge Langkilde Rasmussen
    Bilagskontrollantsuppleant
    Svend Amlund
e. Behandling af indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
f. Fastsættelse af kontingent
g. Eventuelt

Spred
  •  
  •  
  •  
  •