Ny museumslov er endeligt vedtaget

Ny museumslov er endeligt vedtaget

  1. juli 2022 træder en ny museumslov i kraft.

Den længe ventede ændring i museumsloven, der skal gøre det nemmere at foretage ændringer i og på danske fortidsminder, er nu endeligt vedtaget.

»Det er afgørende, at vi kan formidle fortidsminderne og sikre, at de er relevante for befolkningen. Det bliver lettere med denne lovændring,« fastslår kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) om den ændrede museumslov, der har et specifikt byggeri for øje.

Dermed er vejen på papiret banet for byggerier som det omstridte et af slagsen ved Nyborg Slot – et byggeri, der i kølvandet på klagesager og intens debat stadig agter at anlægge et stort anlagt formidlingscenter på fortidsmindet, og som i sin tid lå til grund for selve lovændringsforslaget.

Da forslaget om at ændre museumsloven for fortidsminder mødte politisk opbakning tilbage i december, betegnede kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) de hidtidige regler som »for stive«.

I en pressemeddelelse udsendt af Kulturministeriet, hvori forslaget forsejles og bekræftes som flyvefærdigt, erklærer hun sig nu »glad for og stolt over« den brede opbakning, som Folketingets partier har mønstret.

»Det er afgørende, at vi kan formidle fortidsminderne og sikre, at de er relevante for befolkningen. Det bliver lettere med denne lovændring, samtidig med at vi fortsat passer på kulturarven. Vi gør hverdagen lettere for nogle af de danskere, der bor på et fort eller har en gravhøj i haven. Og i forhold til beskyttelse af nyere fortidsminder – som de mange fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig – har vi besluttet, at der skal tages konkret stilling til hvert enkelt anlæg, før det fredes,« siger kulturministeren også og tilføjer:

»Vi sikrer også større faglig indsigt på området for kulturarv i Miljø- og Fødevareklagenævnet.«

Netop Miljø- og Fødevareklagenævnet var en central aktør i sagen om Nyborg Slot, da nævnet tilbage i 2020 gav medhold i de flerstemmige klager og dermed bremsede den voluminøse nyfortolkning og genskabelse af Nyborg Slot som et firefløjet fæstningsværk fra middelalderen.

Klarhed om rammer for dispensation

Intentionen bag lovændringen er at sikre »en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed«. Sådan lyder det i pressemeddelelse, som på baggrund af den længerevarende politiske sagsbehandling klargør, at det nu – i kontrast til skøn og uklare vurderinger – skrives ind i loven, hvilke forhold der tillægges vægt, når det vurderes, om der kan gives dispensation til at foretage ændringer i fortidsminder.

Hertil følger også indførelsen af en bagatelgrænse, som klart definerer de former for ændringer, der ikke kræver dispensation.

»Det kan for eksempel sikre, at beboere på fortidsminder lettere kan lave om i haven eller stille en trampolin op i terræn-niveau,« lyder det i pressemeddelelsen.

Oven i fjerner lovændringen også den automatiske beskyttelse for nyere fortidsminder, heriblandt bunkere langs den jyske vestkyst fra 2. verdenskrig, som ellers ville blive automatisk fredet efter 100 år. Grundlaget skal fremover være en konkret faglig vurdering, lyder det i aftaleteksten.

Kilde: Citeret fra Kulturmonitor  https://kulturmonitor.dk/kulturarv/

Se de forskellige kulturordføreres kommentarer til lovforslaget i Kulturministeriets pressemeddelelse fra december 2021:

museumsloven (kum.dk)

Eva Therkelsen