Æresmedlemmer

Eigil æresmedlem

I forbindelse med Harjas 50 års jubilæumsfest d. 14. august 2021 blev Eigil Nikolajsen udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Stort til lykke med den nye titel!

Den er i høj grad fortjent, for gennem et helt liv har Eigil som amatørarkæolog arbejdet med og formidlet arkæologi for alle, der gad lytte og være med.

Ingen kan som Eigil byde velkommen bredt favnene og med stor energi og fortælleglæde.
Det smitter.
Det trækker folk til og giver lyst til at deltage.
Den evne er der ikke så mange, der har.
Når man dertil lægger en kæmpe viden om arkæologi, har man nøgleperson i en forening.

Der er ikke den sti indenfor amatørarkæologien, Eigil ikke har betrådt.
Hvis der ikke var en sti, har du selv lavet den.

Du har arbejdet med amatørarkæologi lokalt, på landsplan og internationalt.

Du har holdt foredrag og kurser, arrangeret udflugter, gravelejre mm. og skabt kontakter.

Tak for det.

På bestyrelsens vegne
Eva Therkelsen