Svend Amlund Fabriksvej 4 5592 Ejby Tlf.: 64 46 12 90 E-mail: mail@taxibusejby.dk

Jens Kjærgård Blindebomsvej 33 5500 Middelfart 

Kyst- og marinarkæologi

Gruppen har ingen faste mødetidspunkter, men er du interesseret i at være med på arkæologiske dykkerture, så tag kontakt.