Museernes vejledninger

Opsætning af GPS til korrekte positionsformat

Læs mere

Periodetabel for oldtid og middelalder.

Læs mere

Musernes vejledning til detektorførere

Læs mere

Håndtering af Detektorfund – anbefalinger fra konservatorerne

Læs mere

Museernes fundrapport-skabelon

Læs mere

Fundkort til udskrivning

Læs mere

Skema med data på indleverede fund.

Læs mere